top of page
Hebrew studying book close up with Hebrew grammar
Anchor 1

תוכנית לימודים

מה הקורס המתאים ביותר עבורך?

אופס!
לצפייה בקורסים נוספים, יש לנסות בחירה שונה.
Ivrit Min HaHatchala Hebrew Book

רמה א'

בוקר אינטנסיבי

ברמה זאת לומדים את הבסיס הנדרש לשפה העברית: אותיות, מילים, בניית משפטים, הכרת מערכת הפועל ותחביר. התלמידים ברמה א' אינטנסיבי יקראו דיאלוגים וטקסטים, יכתבו חיבורים ויכירו את בסיס השפה בדרכים שונות. בסוף הסמסטר התלמידים ידעו לה ...

Ivrit Min HaHatchala Part A

רמה א'

בוקר/ערב

ברמה א' מתחילים לומדים את חלקו הראשון של הספר "עברית מן ההתחלה א'", ואת הבסיס הנדרש לשפה העברית: אותיות, מילים, בניית משפטים בסיסיים והכרת מערכת הפועל. התלמידים יקראו טקסטים ודיאלוגים, יכתבו חיבורים קצרים ויכירו את בסיס השפה ...

Ivrit BiShnayim Hebrew Book

רמה ב'

בוקר אינטנסיבי

רמה ב' היא השנייה ברמות הבסיס באולפן. ברמה זאת ממשיכים את בניית ההיכרות עם מערכת הפועל ולומדים את זמן העתיד. לימודי הדקדוק נרחבים יותר, וכמו כן נוספות מילים חדשות. הטקסטים הנלמדים ברמה זאת ארוכים יותר, וכך גם החיבורים. התלמיד ...

Ivrit BiShnayim Hebrew Book

רמה ב'

ערב אינטנסיבי

רמה ב' היא השנייה ברמות הבסיס באולפן. ברמה זאת ממשיכים את בניית ההיכרות עם מערכת הפועל ולומדים את זמן העתיד. לימודי הדקדוק נרחבים יותר, וכמו כן נוספות מילים חדשות. הטקסטים הנלמדים ארוכים יותר, וכך גם החיבורים. התלמידים יקראו ...

Poal Yotze: HaPoal L'Ramat HaBeynayim - Hebrew Verbs in Transition

רמה ג'

ערב אינטנסיבי

רמה ג' היא הרמה הראשונה ברמות הביניים. מטרת הרמה היא להעמיק ולהוסיף שכבות לבסיס העברית שנרכש ברמות א' ו-ב'. נלמדות מילים חדשות רבות, טקסטים ארוכים יותר, ונוסף ידע מורכב וגבוה יותר במערכת הפועל ובתחביר. כמו כן מתקיימים דיונים ...

כמו כלים שלובים לרמה ה' : עברית למתקדמים

רמה ה'

ערב

רמה ה' היא רמת המתקדמים. הדגש ברמה זו הוא על הגזרות המיוחדות ועל הפעלים יוצאי הדופן. אוצר המילים רחב וכולל מילים וביטויים במשלב גבוה בתחומי הכלכלה, המשפט והחברה. ברמה זו קוראים טקסטים מקוריים שלא עברו התאמה ללומדי עברית, וגם ...

Hebrew from Scratch Hebrew Book

רמה א'

אחר הצהריים

ברמה זאת לומדים את הבסיס הנדרש לשפה העברית: אותיות, מילים, בניית משפטים, הכרת מערכת הפועל ותחביר. התלמידים ברמה א' אינטנסיבי יקראו דיאלוגים וטקסטים, יכתבו חיבורים ויכירו את בסיס השפה בדרכים שונות. בסוף הסמסטר התלמידים ידעו לה ...

Hebrew Book Cover

רמה א'+

ערב

רמה א'+ היא המשכה של רמה א' מתחילים, ולומדים בה את חלקו השני של הספר "עברית מן ההתחלה א'". ברמה זאת ממשיכים בלמידת מערכת הפועל, מגדילים את אוצר המילים ולומדים תחביר מתקדם יותר. התלמידים יקראו טקסטים ודיאלוגים בעברית, יכתבו חי ...

Ivrit BiShnayim Hebrew Book

רמה ב'

אחר הצהריים

רמה ב' היא השנייה ברמות הבסיס באולפן. ברמה זאת ממשיכים את בניית ההיכרות עם מערכת הפועל ולומדים את זמן העתיד. לימודי הדקדוק נרחבים יותר, וכמו כן נוספות מילים חדשות. הטקסטים הנלמדים ארוכים יותר, וכך גם החיבורים. התלמידים יקראו ...

Ivrit BiShnayim Hebrew Book

רמה ב'+

ערב

ברמה ב+ ממשיכים את הלמידה בספר "עברית בשניים", העוסק בנושאים רב תרבותיים. נלמדים נושאים נוספים במערכת הפועל, וגם נושאים דקדוקיים ומילים חדשות. הטקסטים הנלמדים ארוכים יותר וכך גם החיבורים. התלמידים יקראו טקסטים ודיאלוגים, ידבר ...

Rav Pe'alim Modern Hebrew verb system

רמה ד'

בוקר

רמה ד׳ היא הגבוהה ברמות הביניים והיא מתמקדת בהרחבת אוצר המילים של התלמידים בתחומים שונים. ברמה זו התלמידים ייחשפו רבות לכתבות ולתוכן מכלי התקשורת בשפה העברית, וכמו כן יקראו טקסטים מורכבים יותר מעולם העיתונות והאקדמיה. ברמה זא ...

עברית בדגש לקסיקלי, עברית הבנה והבעה

רמה ו'

ערב

רמה ו' היא הרמה הגבוהה ביותר שאנו מציעים. ברמה זו הדגש אינו על הדקדוק, אלא על שימוש טבעי בשפה. התלמידים יעסקו בטקסטים מסוגות (ז'אנרים) שונות: מאמרים אקדמיים, קטעים מספרי עיון, שירה וספרות.
כמו כן התלמידים יוכלו להאזין להסכתים ...

Hebrew from Scratch Part A

רמה א'

ערב

ברמה א' מתחילים לומדים את חלקו הראשון של הספר "עברית מן ההתחלה א'", ואת הבסיס הנדרש לשפה העברית: אותיות, מילים, בניית משפטים בסיסיים והכרת מערכת הפועל. התלמידים יקראו טקסטים ודיאלוגים, יכתבו חיבורים קצרים ויכירו את בסיס השפה ...

Ivrit Min HaHatchala Hebrew Book

רמה א'+

בוקר/ערב

רמה א'+ היא המשכה של רמה א' מתחילים, ולומדים בה את חלקו השני של הספר "עברית מן ההתחלה א'". ברמה זאת ממשיכים בלמידת מערכת הפועל, מגדילים את אוצר המילים ולומדים תחביר מתקדם יותר. התלמידים יקראו טקסטים ודיאלוגים בעברית, יכתבו חי ...

Ivrit BiShnayim Hebrew Book

רמה ב'

ערב

ברמה ב' לומדים את חלקו הראשון של ספר "עברית בשניים", העוסק בנושאים רב תרבותיים, ממשיכים בהכרת מערכת הפועל, ומתחילים ללמוד את זמן העתיד. לימודי הדקדוק נרחבים יותר, ונוספות מילים חדשות. הטקסטים הנלמדים ארוכים יותר, וכך גם החיבו ...

Kriat Beynaim : Intermediate Hebrew

רמה ג'

בוקר אינטנסיבי

רמה ג' היא הרמה הראשונה ברמות הביניים. מטרת הרמה היא להעמיק ולהוסיף שכבות לבסיס העברית שנרכש ברמות א' ו-ב'. נלמדות מילים חדשות רבות, טקסטים ארוכים יותר, ונוסף ידע מורכב וגבוה יותר במערכת הפועל ובתחביר. כמו כן מתקיימים דיונים ...

Bein HaShurot for advanced level students of Hebrew

רמה ד'

ערב

רמה ד׳ היא הגבוהה ברמות הביניים והיא מתמקדת בהרחבת אוצר המילים של התלמידים בתחומים שונים. ברמה זו התלמידים ייחשפו רבות לכתבות ולתוכן מכלי התקשורת בשפה העברית, וכמו כן יקראו טקסטים מורכבים יותר מעולם העיתונות והאקדמיה. ברמה זא ...

bottom of page