top of page
Hebrew studying book close up with Hebrew letters hand writting and grammar

מחיר

₪ 2,560

שעות לימוד

17:30 - 20:30

כולל הפסקה בת רבע שעה

ימים

שני וחמישי

רמה ו'

ערב

רמה ו' היא הרמה הגבוהה ביותר שאנו מציעים. ברמה זו הדגש אינו על הדקדוק, אלא על שימוש טבעי בשפה. התלמידים יעסקו בטקסטים מסוגות (ז'אנרים) שונות: מאמרים אקדמיים, קטעים מספרי עיון, שירה וספרות.
כמו כן התלמידים יוכלו להאזין להסכתים (פודקאסטים) ולתוכניות טלוויזיה ולהתבטא באופן חופשי ועצמאי על הנושאים שבהם נעסוק. אנו שואפים שהתלמידים ברמה ו' יתבטאו בחופשיות בעל פה ובכתב במגוון נושאים וישלטו במגוון הכלים הלשוניים: מילות יחס, מילות קישור, מערכת הפועל וכו'.

המחיר אינו כולל את רכישת ספרי הלימוד.

מסתיים

מתחיל

סמסטר

6/6/2024
11/2/2024
אביב 2024
12/9/2024
23/6/2024
קיץ 2024
30/1/2025
27/10/2024
סתיו 2024
bottom of page