top of page
Hebrew studying book close up with Hebrew letters hand writting and grammar

מחיר

₪ 1,310

שעות לימוד

17:30 - 20:30

כולל הפסקה בת רבע שעה

ימים

שלישי

רמה ו'

ערב

רמה ו' היא הרמה הגבוהה ביותר שאנו מציעים. ברמה זו הדגש אינו על הדקדוק, אלא על שימוש טבעי בשפה. התלמידים יעסקו בטקסטים מסוגות (ז'אנרים) שונות: מאמרים אקדמיים, קטעים מספרי עיון, שירה וספרות.
כמו כן התלמידים יוכלו להאזין להסכתים (פודקאסטים) ולתוכניות טלוויזיה ולהתבטא באופן חופשי ועצמאי על הנושאים שבהם נעסוק. אנו שואפים שהתלמידים ברמה ו' יתבטאו בחופשיות בעל פה ובכתב במגוון נושאים וישלטו במגוון הכלים הלשוניים: מילות יחס, מילות קישור, מערכת הפועל וכו'.

המחיר אינו כולל את רכישת ספרי הלימוד.

מסתיים

מתחיל

סמסטר

26/1/2023
23/10/2022
סתיו 2022
8/6/2023
12/2/2023
אביב 2023
14/9/2023
25/06/2023
קיץ 2023
bottom of page