top of page
Hebrew studying book close up with Hebrew letters hand writting and grammar

מחיר

₪ 2,480

שעות לימוד

17:30 - 20:30

כולל הפסקה בת רבע שעה

ימים

שני וחמישי

רמה ה'

ערב

רמה ה' היא רמת המתקדמים. הדגש ברמה זו הוא על הגזרות המיוחדות ועל הפעלים יוצאי הדופן. אוצר המילים רחב וכולל מילים וביטויים במשלב גבוה בתחומי הכלכלה, המשפט והחברה. ברמה זו קוראים טקסטים מקוריים שלא עברו התאמה ללומדי עברית, וגם מאמרים מן העיתונות, ניתוחים משפטיים וקטעי ספרות. הטקסטים ארוכים ומורכבים ודורשים הבנה מעמיקה של הכתוב. הדיונים בכיתה מכוונים להבעת עמדה מנומקת ומשכנעת בנושאים שונים. בקורס מתרגלים גם צפייה בכתבות טלוויזיה בעברית והבנת הנאמר בהן. בסוף הסמסטר התלמידים יוכלו להאזין לכלי התקשורת בעברית ולקרוא מאמרים מורכבים. כמו כן, יוכלו התלמידים להביע את דעתם באופן עשיר בכתב ובשיחה.

המחיר אינו כולל את רכישת ספרי הלימוד.

מסתיים

מתחיל

סמסטר

26/1/2023
23/10/2022
סתיו 2022
8/6/2023
12/2/2023
אביב 2023
14/9/2023
25/06/2023
קיץ 2023
bottom of page