top of page
Hebrew studying book close up with Hebrew letters hand writting and grammar

מחיר

₪ 2,380

שעות לימוד

9:00 - 12:00

כולל הפסקה בת חצי שעה

ימים

שני וחמישי

רמה ד'

בוקר

רמה ד׳ היא הגבוהה ברמות הביניים והיא מתמקדת בהרחבת אוצר המילים של התלמידים בתחומים שונים. ברמה זו התלמידים ייחשפו רבות לכתבות ולתוכן מכלי התקשורת בשפה העברית, וכמו כן יקראו טקסטים מורכבים יותר מעולם העיתונות והאקדמיה. ברמה זאת ממשיכים בהיכרות מעמיקה עם כל סוגי מילות הקישור, המבנים התחביריים ומערכות פועל מתקדמות. כמו כן יש דגש על שיפור הכתיבה (אקדמית ויומיומית), וגם על דיאלוגים בנושאים אקטואליים. שני הנושאים האלה קריטיים להצלחת התלמידים ברמה זאת. ספרי הרמה הם ״בין השורות״ ו״רב פעלים״.

המחיר אינו כולל את רכישת ספרי הלימוד.

מסתיים

מתחיל

סמסטר

26/1/2023
23/10/2022
סתיו 2022
8/6/2023
12/2/2023
אביב 2023
14/9/2023
25/06/2023
קיץ 2023
bottom of page