top of page
Hebrew studying book close up with Hebrew letters hand writting and grammar

מחיר

₪ 2,560

שעות לימוד

17:30 - 20:30

כולל הפסקה בת רבע שעה

ימים

שני וחמישי

רמה ד'

ערב

רמה ד׳ היא הגבוהה ברמות הביניים והיא מתמקדת בהרחבת אוצר המילים של התלמידים בתחומים שונים. ברמה זו התלמידים ייחשפו רבות לכתבות ולתוכן מכלי התקשורת בשפה העברית, וכמו כן יקראו טקסטים מורכבים יותר מעולם העיתונות והאקדמיה. ברמה זאת ממשיכים בהיכרות מעמיקה עם כל סוגי מילות הקישור, המבנים התחביריים ומערכות פועל מתקדמות. כמו כן יש דגש על שיפור הכתיבה (אקדמית ויומיומית), וגם על דיאלוגים בנושאים אקטואליים. שני הנושאים האלה קריטיים להצלחת התלמידים ברמה זאת. ספרי הרמה הם ״בין השורות״ ו״רב פעלים״.

המחיר אינו כולל את רכישת ספרי הלימוד.

סיום

התחלה

סמסטר

6/6/2024
11/2/2024
אביב 2024
12/9/2024
23/6/2024
קיץ 2024
30/1/2025
27/10/2024
סתיו 2024
bottom of page