top of page
Hebrew studying book close up with Hebrew letters hand writting and grammar

מחיר

₪ 2,560

שעות לימוד

17:30 - 20:30

כולל הפסקה בת רבע שעה

ימים

שני וחמישי

רמה ד'

ערב

רמה ד׳ היא הגבוהה ברמות הביניים והיא מתמקדת בהרחבת אוצר המילים של התלמידים בתחומים שונים. ברמה זו התלמידים ייחשפו רבות לכתבות ולתוכן מכלי התקשורת בשפה העברית, וכמו כן יקראו טקסטים מורכבים יותר מעולם העיתונות והאקדמיה. ברמה זאת ממשיכים בהיכרות מעמיקה עם כל סוגי מילות הקישור, המבנים התחביריים ומערכות פועל מתקדמות. כמו כן יש דגש על שיפור הכתיבה (אקדמית ויומיומית), וגם על דיאלוגים בנושאים אקטואליים. שני הנושאים האלה קריטיים להצלחת התלמידים ברמה זאת. ספרי הרמה הם ״בין השורות״ ו״רב פעלים״.

המחיר אינו כולל את רכישת ספרי הלימוד.

סיום

התחלה

סמסטר

14/9/2023
25/06/2023
קיץ 2023
25/1/2024
22/10/2023
סתיו 2023
6/6/2024
11/2/2024
אביב 2024
bottom of page