Hebrew studying book close up with Hebrew letters hand writting and grammar

מחיר

₪ 3,670

שעות לימוד

9:00 - 12:00

כולל הפסקה בת חצי שעה

ימים

שני עד חמישי

רמה ג'

בוקר אינטנסיבי

רמה ג' היא הרמה הראשונה ברמות הביניים. מטרת הרמה היא להעמיק ולהוסיף שכבות לבסיס העברית שנרכש ברמות א' ו-ב'. נלמדות מילים חדשות רבות, טקסטים ארוכים יותר, ונוסף ידע מורכב וגבוה יותר במערכת הפועל ובתחביר. כמו כן מתקיימים דיונים בנושאים שונים. בסוף הרמה התלמידים ידעו לדבר, לכתוב ולקרוא באופן משוחרר ובטוח יותר, וירכשו ביטחון רב יותר ביכולות השימוש בעברית. הספרים שבהם משתמשים ברמה הם "פועל יוצא" ו"קריאת ביניים".

המחיר אינו כולל את רכישת ספרי הלימוד.

מסתיים

מתחיל

סמסטר

14/9/2022
19/6/2022
קיץ 2022
26/1/2023
23/10/2022
סתיו 2022
8/6/2023
12/2/2023
אביב 2023