top of page
Hebrew studying book close up with Hebrew letters hand writting and grammar

מחיר

₪ 3,870

שעות לימוד

9:00 - 12:00

כולל הפסקה בת חצי שעה

ימים

שני עד חמישי

רמה ב'

בוקר אינטנסיבי

רמה ב' היא השנייה ברמות הבסיס באולפן. ברמה זאת ממשיכים את בניית ההיכרות עם מערכת הפועל ולומדים את זמן העתיד. לימודי הדקדוק נרחבים יותר, וכמו כן נוספות מילים חדשות. הטקסטים הנלמדים ברמה זאת ארוכים יותר, וכך גם החיבורים. התלמידים יקראו טקסטים ודיאלוגים, ידברו בעברית אלה עם אלה ועם המורים, יאזינו לשירים בעברית, יצפו בסרטונים בעברית ויעמיקו את היכרותם עם השפה. בסוף הרמה התלמידים ידעו לדבר, לכתוב ולקרוא באופן משוחרר ופעיל יותר. ברמה זאת משתמשים בספר "עברית בשניים", העוסק בנושאים רב תרבותיים.

המחיר אינו כולל את רכישת ספרי הלימוד.

מסתיים

מתחיל

סמסטר

26/1/2023
23/10/2022
סתיו 2022
8/6/2023
12/2/2023
אביב 2023
14/9/2023
25/06/2023
קיץ 2023
bottom of page