top of page
Hebrew studying book close up with Hebrew letters hand writting and grammar

מחיר

₪ 2,560

שעות לימוד

17:30 - 20:30

כולל הפסקה בת רבע שעה

ימים

שני וחמישי

רמה ה'

ערב

רמה ה' היא רמת המתקדמים. הדגש ברמה זו הוא על הגזרות המיוחדות ועל הפעלים יוצאי הדופן. אוצר המילים רחב וכולל מילים וביטויים במשלב גבוה בתחומי הכלכלה, המשפט והחברה. ברמה זו קוראים טקסטים מקוריים שלא עברו התאמה ללומדי עברית, וגם מאמרים מן העיתונות, ניתוחים משפטיים וקטעי ספרות. הטקסטים ארוכים ומורכבים ודורשים הבנה מעמיקה של הכתוב. הדיונים בכיתה מכוונים להבעת עמדה מנומקת ומשכנעת בנושאים שונים. בקורס מתרגלים גם צפייה בכתבות טלוויזיה בעברית והבנת הנאמר בהן. בסוף הסמסטר התלמידים יוכלו להאזין לכלי התקשורת בעברית ולקרוא מאמרים מורכבים. כמו כן, יוכלו התלמידים להביע את דעתם באופן עשיר בכתב ובשיחה.

המחיר אינו כולל את רכישת ספרי הלימוד.

סיום

התחלה

סמסטר

6/6/2024
11/2/2024
אביב 2024
12/9/2024
23/6/2024
קיץ 2024
30/1/2025
27/10/2024
סתיו 2024
bottom of page