top of page
Hebrew studying book close up with Hebrew letters hand writting and grammar

מחיר

₪ 2,560

שעות לימוד

17:30 - 20:30

כולל הפסקה בת רבע שעה

ימים

ראשון ורביעי

רמה ב'

ערב

ברמה ב' לומדים את חלקו הראשון של ספר "עברית בשניים", העוסק בנושאים רב תרבותיים, ממשיכים בהכרת מערכת הפועל, ומתחילים ללמוד את זמן העתיד. לימודי הדקדוק נרחבים יותר, ונוספות מילים חדשות. הטקסטים הנלמדים ארוכים יותר, וכך גם החיבורים. התלמידים יקראו טקסטים ודיאלוגים, ידברו בעברית אלה עם אלה ועם המורים ויעמיקו את היכרותם עם השפה בדרכים שונות. בסוף הרמה תעלה יכולתם של התלמידים בדיבור, בכתיבה ובקריאה.

המחיר אינו כולל את רכישת ספרי הלימוד.

סיום

התחלה

סמסטר

14/9/2023
25/06/2023
קיץ 2023
25/1/2024
22/10/2023
סתיו 2023
6/6/2024
11/2/2024
אביב 2024
bottom of page