Hebrew studying book close up with Hebrew letters hand writting and grammar

מחיר

₪ 2,380

שעות לימוד

17:30 - 20:30

כולל הפסקה בת רבע שעה

ימים

שני עד חמישי

רמה א'+

ערב

רמה א'+ היא המשכה של רמה א' מתחילים, ולומדים בה את חלקו השני של הספר "עברית מן ההתחלה א'". ברמה זאת ממשיכים בלמידת מערכת הפועל, מגדילים את אוצר המילים ולומדים תחביר מתקדם יותר. התלמידים יקראו טקסטים ודיאלוגים בעברית, יכתבו חיבורים ויעמיקו את היכרותם עם בסיס השפה. בסוף הסמסטר התלמידים ידעו להבין, לכתוב ולדבר עברית ברמה בסיסית.

המחיר אינו כולל את רכישת ספרי הלימוד.

מסתיים

מתחיל

סמסטר

14/9/2022
19/6/2022
קיץ 2022
26/1/2023
23/10/2022
סתיו 2022
8/6/2023
12/2/2023
אביב 2023